Vid besvär med smärta

Även de lindrigaste problem med smärta blir oerhört frustrerande i längden för någon som regelbundet hanterar ett eller flera skjutvapen. Vid värre besvär övergår självfallet frustrationen till ett tråkigt faktum där man inte längre kan vara aktiv inom skyttet, mer än utanför själv aktiviteten, något som känns mindre roligt för den som fortfarande brinner för sporten och inte enbart besöker en skytteförening för den trevliga gemenskapen.

Ont i armbågeNär vi talar om smärta menar vi inte främst den du åsamkas efter att du till exempel varit med om en olycka. Har du varit med om slag, vrid eller klämskada på en arm, är det lätt att veta varför det smärtar och därför också hur skadan ska behandlas. I de allra flesta fall behöver kroppen här tid att vila och/eller medicinsk hjälp. Det är en tråkig realitet för den drabbade, men ändå lättare att acceptera än ett till synes grundlöst problem.

Vissa smärtproblem uppstår med andra ord utan att man egentligen kan sätta fingret på varför. Vissa gånger försvinner detta lika mystiskt som det uppstod, kanske genom att någon nerv varit klämd som sedan blivit fri. Andra, mer oturliga gånger, stannar smärtan kvar och kan till och med öka i nivå. Det är i dessa situationer som man behöver professionell hjälp, helst innan problematiken blir alltför allvarlig. Råkar du möjligtvis bo i Stockholmsområdet har du en väldig tur. Naprapatlandslaget kan hjälpa till att behandla smärta i bland annat, för skytten viktiga områden på kroppen, så som armbåge, axel, skuldra och nacke. Det har ett gott omdöme om sig och har hjälp väldigt många människor som förr varit aktiva att åter bli det igen.

Smärta kan till viss del också bero på psykiska faktorer. Stress är en vanlig bov som många gånger kan ligga till grund för problematik med smärta, något som många gånger kan vara svårt att koppla samman.